Spring naar de inhoud Skip to sidebar

CG-Raad: speciale aandacht overheid voor armoedeproblematiek achterban

De Tweede Kamer hield op 6 maart een Algemeen Overleg (AO) over de ‘Armoedemonitor 2007’. Het Kabinet gaf een reactie op de gegevens over armoede in Nederland. In de Armoedemonitor worden specifieke aandachtsgroepen genoemd, maar mensen met een beperking komen er niet in voor.

De CG-Raad heeft het Nibud onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar de inkomenspositie van de achterban. Hieruit komt naar voren dat 46 procent van de mensen met een beperking niet rond kan komen met hun inkomen. Veel van deze mensen zijn afhankelijk van een uitkering.

De CG-Raad dringt bij de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op gerichte aandacht voor de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten.

Meer uitgaven

Er hebben ruim duizend mensen met beperkingen meegedaan aan het Nibud-onderzoek. Velen van hen geven aan dat zij de afgelopen tijd schulden hebben gemaakt of hun bescheiden spaargeld aan hebben moeten spreken. Ook geven zij geld uit aan zaken die samenhangen met hun beperking of ziekte. Het gemiddelde bedrag dat mensen met een beperking of chronische aandoening hieraan uitgeven bedraagt € 2.500.

Doelgroepenbeleid

Het Kabinet vindt dat betaald werk de voornaamste oplossing vormt voor de armoedeproblematiek van veel mensen. De CG-Raad wijst op het belang van gericht doelgroepenbeleid, waar mensen met beperkingen van kunnen profiteren. In de praktijk blijkt dat maar veertig procent van alle burgers met een beperking een baan heeft. De CG-Raad vraagt het kabinet in overleg met de betrokken partijen een doelgroepgericht participatieprogramma op te stellen.

Bijzondere aandachtspunten

Verder wijst de CG-Raad het kabinet op de inkomenspositie van mensen in AWBZ-instellingen, zoals woonvormen of verzorgingshuizen. Het bedrag dat zij na aftrek van eigen bijdragen netto overhouden, is ontoereikend om een normaal leven van te leiden.

Gemeenten beschikken over middelen (categoriale regeling, reïntegratieprojecten) om echte armoede te lenigen. De CG-Raad wijst de Kamercommissie erop dat gemeenten deze middelen vaak niet of onvoldoende benutten en vraagt om positieve actie naar gemeenten om hier werk van te maken.

Bron:
CG-Raad

Voeg reactie toe

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een helder geluid, een kritische blik en betrouwbare informatie

Ontvang de laatst verschenen artikelen in je mail

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe artikelen.

Voeg je bij 3 andere abonnees

Over BlinfoTec

BlinfoTec: Een kritische kijk op nieuws voor mensen met een functiebeperking.

Onbeperkt informatief: Omdat een handicap onze blik op nieuws niet vertroebelt.